LETO VERE

Papež Benedikt XVI. je z apostolskim pismom Vrata vere (Porta fidei) razglasil leto vere. Le-to se bo začelo 11. oktobra 2012 in sovpada s 50. obletnico začetka II. vatikanskega cerkvenega zbora (1962–1965), sklenilo pa se bo na praznik Kristusa Kralja, 24. novembra 2013.  

V pismu je papež nakazal pomen in cilje leta vere. Osrednji namen leta je, da bi se v vsakem verniku vzbudilo hrepenenje po  izpovedovanju vere  v polnosti s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. To bo priložnost tudi za poglobitev praznovanja vere v bogoslužju, zlasti v evharistiji, ki je »vrhunec, h kateremu teži delovanje Cerkve, in hkrati vir, iz katerega izhaja vsa njena moč«. Poleg tega sta namena leta vere tudi okrepiti življenjsko pričevanje vernikov, da bo raslo v svoji verodostojnosti ter da bi znova odkrili vsebine vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo. 
Ali ni vsako leto kot tudi vsak dan leto in dan vere? Čemu torej praznovati (obhajati, slaviti) leto vere, ki ga bomo v pastoralnem letu (2012/13) postavili v ospredje pastoralnih prizadevanj: oznanjevanja, slavljenja in služenja? Vse to se bo dogajalo tako na osebni kot na občestveni ravni, v osebnem in občestvenem življenju – od družine 
in drugih občestev dalje. 
Vera, »ki je trdno prepričanje o tem, kar kdo upa, 
prepričanje o stvareh, ki se ne vidijo« (Heb 11,1), 
je resničnost, ki je ne moremo sprejeti ali odložiti, obleči ali sleči, kupiti ali prodati. Zraščena je s človekom in človek z njo, vendar ne kot danost, ampak kot dar, ko Božji klic in naš odgovor. 

KATEKIZEM NA SPLETU (KOMPENDIJ)

 

Več na...

Aktualno

ŠEST LET SE JE BORILA S PORNOGRAFIJO
Dodano dne 18. Jan 2017
PRESMEC
Dodano dne 19. Mar 2016
PRIDI IN POGLEJ
Dodano dne 10. Mar 2016
PAPEŽ nas poziva, da glasujemo PROTI
Dodano dne 10. Mar 2016