OZNANILA - na dnu strani

 

 

 

 

 

 

 

5. april

6. POSTNA NEDELJA

CVETNA

Vincenc Ferer, duhovnik

SVETA TROJICA        

           

  9.30  osebna molitev pred Najsvetejšim

10.00 za + Slavka in Elizabeto Ovčar, obl.

10.00  za + Janeza Jelena, obl. ter + iz družin Cafuta in Drevenšek

10.00  za + Marijo in Viktorja Sakelšek  (57/19)

6. april

PONEDELJEK

Viljem, opat

Sveta Trojica

19.00  za + našega reda

19.00  za spreobrnjenje ter zdravja bolnih posebej za mami Frančiško

19.00  za ozdravljenje družinskega debla in notranje ozdravljenje v družini Vajda

7. april

TOREK

Herman, redovnik

Sveta Trojica

19.00  za + Viktorijo Jurenec (309/19)

19.00  za ozdravljenje družinskega debla in notranje ozdravljenje v družini Sitar

19.00  za zdravje sina na duhu, duši in telesu

8. april

SREDA

Irena in Agapa, mučenki

Sveta Trojica

19.00  za + Franca Podgorška, obl  (80/19)

19.00  za spravo, blagoslov in razumevanje v družini

19.00  za + Slavico Cafuta (257/19)

9. april

VELIKI ČETRTEK

Frančišek Paolski, redovni ustanovitelj

Sveta Trojica

19.00  za + Alojza Klanečka, pogrebna

19.00  za + Štefana Kodriča (35/19)

19.00  po namenu Medžugorske Marije

10. april

++ VELIKI PETEK

Sikst I., papež, mučenec

Sv. Trojica

 15.00 KRIŽEV POT za naše pokojne

    1. postaja  za + Franca Svenška

    2. postaja  za + Natalijo Pernek in Nežko Sakelšek

    3. postaja  za + Slavico Cafuta

    4. postaja  za + Alojza Grabrovca

    5. postaja  za + Danila Pulka in Janeza Podgorška

    6. postaja  za + Dušana Cafuta

    7. postaja  za + Milana Drevenška

    8. postaja  za + Marijo Cafuta in  Martina Kajzerja

    9. postaja  za + Štefana Kodriča

  10. postaja  za + Rajmunda Letonja

  11. postaja  za + Jožefa Drevenška in Franca Zajška

  12. postaja  za + Maksimiljana Feguša

  13. postaja  za + Julijano Zagoranski

  14. postaja  za + Marijo Svenšek in Gustija Glavača

19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA

 

11. april

VELIKA SOBOTA

Izidor, škof, cerkveni učitelj

Sveta Trojica

10.00  blagoslov velikonočnih jedil, prenos preko FB

19.00  za + Jožefa in Julijano Zavec

19.00  za +  Franca Svenška (117/19)

19.00  za + starše Dragomila in Danico Sotler

12. april

VELIKA NOČ

SVETA TROJICA        

  9.30  molitev pred Najsvetejšim

10.00  za + Janija Perneka, Mirka, Nežko, Lovrenca Grabrovec Jurija in Pepco, ter Marijo Topolovec

10.00  za + Franca Korena, obl.

10.00  za + Nežiko Glažar (877/17)

 

 • Praznike, ki so pred nami bomo obhajali doma po družinah. Patri bomo praznično bogoslužje obhajali sami, brez navzočnosti ljudstva v zaprti samostanski kapeli in ga predvajali preko Facebooka, da bomo tako lahko povezani v molitvi. Povabljeni, da se nam v molitvi pridružite.
 • NA CVETNO NEDELJO bo maša z blagoslovom zelenja in butaricob 10.00.  
 • Predvideno ob 11.20 povabljeni k ogledu nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1).
 • Bogoslužje in obrede velikega tedna ste prav tako povabljeni, da spremljate preko medijev (TV, radio, internet - facebook).

 

 • NA VELIKO SOBOTO letos odpade blagoslov ognja zjutraj in jedil preko dneva pri posameznih znamenjih. 
  • Škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji oz. radiu.
  • Škofje zato vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO 1 predvidoma ob 15.00 in 17.00.
  • Patri bomo ob 10.00 opravili blagoslov jedil v zaprti samostanski kapeli brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice. Potem pa se bo pater peljal po fari in iz avta pokropil vaše košarice in velikonočna jedila z blagoslovljeno vodo.
 • Velikonočno vigilijo bomo ob 19.00 opravili patri. Povabljeni, da se nam s pripravljenimi svečkami v duhu pridružite in nas spremljate preko FB (ali spremljate prenos škofove maše po TV).
 • Vstajenjska procesija na velikonočno jutro letos odpade. Bomo pa ob 8.00 pozvonili z zvonovi in vas povabili k obhajanju velikonočnega zajtrka. Maša bo ob 10.00, prenos preko facebooka.
 • Naši pokojni: Umrl je g. Alojz Klaneček, s Sedlaška, nazadnje stanujoč v župniji Starše. Dan in ura pogreba pokojnika še nista znana. Pokojnika priporočamo v vašo molitev.
 • KER SOMAŠE Z LJUDSTVOM ODPOVEDANE V IZOGIB ŠIRJENJU KORONA VIRUSA VAS VABIM, DA SVETE MAŠE IN BOGOSLUŽJE V VELIKEM TEDNU in VELIKONOČNEM TRIDNEVJU SPREMLJATE PREKO FACEBOOKA IZ NAŠE KAPELE. LAHKO PA PREKO RADIA ALI PO TELEVIZIJI (Radio Ognjišče; Radio Slovenija ARS in TV Slovenija 1 in 2, TV EKSODUS) SPREMLJATE BOGOSLUŽJA NAŠIH ŠKOFOV.
 • OB SPREMLJANJU MAŠE PROSITE JEZUSA, DA VAM PODELI DUHOVNO OBHAJILO.
 • Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.

 

Kako prejemamo duhovno obhajilo?

Možna in priporočena oblika:

1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.

2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.

3) Preberemo evangelij dneva.

4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in kakšne občutke prebuja v vas).

5) Zmolimo veroizpoved.

6) Sledi duhovno obhajilo.

Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem.

            (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom …)

Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.

6) Molitev končamo z znamenjem križa.

 

 

GLAS ŽUPNIJE CVETNA NEDELJA 2020

 •  

Uradne ure v župnijski pisarni:

Ob ponedeljskih in četrtkih od 9.00 do 10.00, ter po vsaki sveti maši. Izven uradnih ur pokličite na:

040 523 732, p. Andrej

ali pišite: br.andrej.sotler@gmail.com.

 

Postna postava

Cerkev za postni čas določa posebne oblike spokornosti.

Strogi post je na pepelnično sredo in na veliki petek. Ta dva dneva se le enkrat na dan do sitega najemo in se zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. leta.

Samo zdržek od mesnih jedi je na vse petke v letu. Zunaj postnega časa smemo zdržek od mesnih jedi zamenjati s kakim drugim dobrim delom pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdržek od mesnih jedi veže vernike od izpolnjenega 14. leta.

Kadar je praznik (cerkveni ali državni) na petek ali je kakšna slovesnost v družini, post in zdržek odpadeta.

Za duhovnike, redovnike in redovnice, ki se hranijo doma, ne velja olajšava za petke zunaj postnega časa.

Molitev za zdravje

v času epidemije koronavirusa COVID-19

Oče usmiljenja in tolažbe,

tvoj Sin Jezus Kristus

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni

in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.