OZNANILA - na dnu strani

 

 

 

31. maj

BINKOŠTI

Obiskanje Device Marije

SVETA TROJICA

  6.30  molitev pred Najsvetejšim

  7.00  za farane (31.5.)

SVETI DUH

 10.00  za + starše Srdinšek, Alojza in Marijo

 10.00  za + Korez Franca in  Aleksič Dragana, obl.

 10.00  za + Janeza, Viktorja Širovnik in Terezijo Bigec

1. junij

PONEDELJEK

MARIJA MATI CERKVE

Sveta Trojica

 19.00  za + našega reda

 19.00  v zahvalo za 40 let službe

 19.00  za + organista Maksa, obl in ženo Mimiko Feguš

2. junij

TOREK

Marcelin in Peter, mučenca

Sveta Trojica

19.00  za + Štefko Plavčak

19.00  za + iz družine Navodnik, Podvratnik, Medved njih starše, sorodnike, sosede in prijatelje

19.00  za + Marijo Svenšek (367/20)

3. junij

SREDA

Karel Lwanga, mučenec

Sveta Trojica

19.00  za + Viktorja Lampreta (325/20)

19.00  za + Ferdinanda Cepa (161/19)

19.00  za + Amalijo Fideršek (84/20)

4. junij

ČETRTEK pred prvim petkom

Krista, mučenka

Sveta Trojica

19.00  za + Rajmunda Letonja (462/19)

19.00  za + Antona Voduška (302/20)

19.00  za + Amalijo Bogme (145/20)

5. junij

 PRVI PETEK

Bonifacij, škof

Sv. Trojica

 19.00  za + Franca Svenška (119/19)

 19.00  za +  Dušana Cafuta (440/19)

19.00  za + Franca Egartnerja (163/20)

6. junij

PRVA SOBOTA

Bertrand Oglejski, škof

KVATRE

Sveta Trojica

 7.00  za + Ljudmilo Lubej (174/20)

 7.00  za + Janeza Plavčaka (286/20)

Podlehnik

19.00  za + 5 bratov Feguš in sestro Katico Feguš

7. junij

SVETA TROJICA

 

SV. TROJICA

6.30  molitev rožnega venca pred Najsvetejšim in možnostza sveto spoved

7.00  za + farane  (7.6.)

SV. TROJICA - žegnanje

  9.30 molitev rožnega venca in možnost za sveto spoved

10.00  za + Štefko Plavčak

10.00  za + Maksa Feguša (6/20)

  • Jutri na binkoštni ponedeljek vabljeni k maši ob 19. uri k Trojici.
  • V torek, 2.6. ob 20.0 bo pri novi cerkvi srečanje ŽPS. Člani lepo povabljeni.
  • Pred nami so prvi dnevi v mesecu. Povabljeni k molitvi pred Najsvetejše in posvetitvi  Jezusovemu in Marijinemu srcu. Vsak dan v tednu bo pol ure pred mašo možnost za sveto spoved.
  • V četrtek in petek bosta p. Andrej in p. Benjamin obiskala bolnike na domu.
  • Prihodnja nedelja je trojiška, praznujemo praznik župnije, samostana in doma duhovnih vaj,. Lepo povabljeni k maši in procesiji po maši pri kateri bomo prosili za božje varstvo našega kraja ter blagoslov našega dela in poslanstva. Možje naprošeni, da pripravite oltarje in vse potrebno za procesijo. Prvoobhajanci, vaš privilegij je, da pred Najsvetejšim trosite cvetje, ne pozabite s seboj prinesti košaric s cvetovi,.. Po maši bomo razdelili slike s prvega svetega obhajila.

GLAS ŽUPNIJE CVETNA NEDELJA 2020

 

Uradne ure v župnijski pisarni:

Ob ponedeljskih in četrtkih od 9.00 do 10.00, ter po vsaki sveti maši. Izven uradnih ur pokličite na:

040 523 732, p. Andrej

ali pišite: br.andrej.sotler@gmail.com.

 

 

Pridi, Sveti Duh

Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih
in vžgi v njih ogenj svoje ljubezni.
Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo
in prenovil boš obličje zemlje.

Molimo! Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči. Naj nam pomaga, da bomo v življenju spoznali, kaj je prav, in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.