Pogosta vprašanja in odgovori o bogoslužju v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije

 2.6.2020  Slovenija

I. Sveta maša

1) Ali morajo verniki v cerkvah še nositi masko in v katerih primerih? Glede na novo navodilo NIJZ  v zvezi nošenjem maske me zanima, ali se sedaj spreminjajo tudi navodila glede tega pri sv. maši? 
Navodilih slovenskih škofov v slovenskih cerkvah v času začasne umiritve epidemije COVID-19, ki veljajo od 2. junija 2020 je določeno, da ob vstopu v cerkev si morajo verniki razkužiti roke in v cerkvi ohranjati medosebno razdaljo 1,5 metra kar pa ne velja za družine in člane skupnega gospodinjstva. V primeru, da te razdalje ni mogoče ohranjati, potem morajo verniki nositi zaščitno masko oz. ruto. Otrokom v cerkvah ne bo potrebno več nositi mask oz. zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

2) Kako je s sodelovanjem pevcev pri bogoslužju?
Pevci pevskega zbora lahko sodelujejo pri bogoslužju pod pogojem, da med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo 1,5 metra. Priporočeno pa je, da pevci nosijo maske, v kolikor je to mogoče.

3) Ali za starejše še vedno velja priporočilo, da naj sveto mašo raje spremljajo prek radia ali televizije?
Sedaj velja, da so vsi verniki dobrodošli v cerkvah pri bogoslužju. Še vedno pa velja, da tisti, ki ne morejo priti v cerkev, ker so bolni ali strežejo bolnikom, sveto mašo spremljajo preko televizije oz. radia.

4) Družine se sprašujemo, ali se bo sedaj, ko se sproščajo ukrepi v celi državi, kaj sprostilo tudi glede maš. Predvsem nas zanima, kako dolgo bo še v cerkvi potrebno nositi masko? Na radiu Ognjišče slišal komentar, da pogrešajo družine pri mašah. Mi ne moremo iti vsi skupaj k maši, ker imamo pet otrok, in najmlajša dva nočeta nositi mask. Stara sta dve in eno leto. Doslej ste svetovali, da v tem primeru družina ostane doma in spremlja mašo preko TV ali interneta. Kaj pa sedaj?
Otrokom v cerkvah ni potrebno nositi mask oz. zanje veljajo enaka navodila kot v šolah.

II. Zakramenti

1) Kakšna navodila veljajo za spovedovanje? Ali je možna spoved z masko v spovednici in z razkužilom pred spovednico?
Spovedovanje je zopet možno v spovednicah. V tem primeru mora biti v spovednici nameščena ustrezna zaščita med vernikom in spovednikom (npr. PVC folija). Vernik si mora pred vstopom v spovednico razkužiti roke in vanjo vstopi samo z masko. Še vedno pa škofje priporočajo, da se zakrament svete spovedi lahko obhaja tudi na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. Če spoved poteka izven spovednice, morata biti zagotovljeni diskretnost in tajnost.

2) Ali so kakšne novosti glede obhajanja prvih sv. obhajil? V naši družini imamo letos prvoobhajanko. Obhajilo v naši župniji bo potekalo po priporočilih - po največ 5 otrok v skupini. Glede na to, da so otroci lahko v šoli brez mask, me zanima, če obstaja taka možnost tudi med slovesnostjo prvega obhajila (samo za prvoobhajance, ne za ostale vernike v cerkvi)?
Škofje v novih navodilih določajo, da je ustrezno pripravljenim otrokom mogoče že spomladi oz. poleti podeliti zakrament prvega svetega obhajila tudi za več kot 5 otrok, pod pogojem, da so zagotovljeni vsi ukrepi, kakor je predpisano za sv. mašo (razdalje 1,5 m oz. maske). Za otroke, ki še niso pripravljeni, se obhajanje zakramenta prvega svetega obhajila preloži na jesenski čas oz. ko to določi župnik.

3) Kako je z zakramentom sv. birme?
Birme bo po novih navodilih spet mogoče obhajati. Kjer je potrebno, bodo nove termine birm posamezne škofije uskladile z župniki. Posamezne škofje lahko določijo minimalne pogoje za birmo, kot na primer, da birmanci morajo imeti vsaj tri neposredna srečanja s katehetom, opraviti bodo morali devetdnevnico in se srečati z birmovalcem. Birme bodo po možnosti lahko v cerkvah ali pa na prostem.

4) Ali bodo lahko duhovniki za prvi petek obiskali starejše?
Da. Nova navodila določajo, naj duhovnik, ki obišče bolnika na domu, nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov za prve petke so dovoljeni.

III. Kateheza, srečanja, oratoriji, slovesnosti

1) Kako bo z veroukom in poletnimi oratoriji?
Škofje so določili, da se začne z izvajanjem verouka vzporedno z osnovno šolo in da pri tem veljajo enaka zdravstvena navodila kot veljajo v šolah. Glede poletnih oratorijev in počitniških druženj oz. delavnic velja, da lahko potekajo v dogovoru s krajevnim ordinarijem in ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.

2) Ali lahko potekajo župnijske slovesnosti, kot na primer farni zavetnik?
Župnijske slovesnosti in praznovanja so dovoljena ob upoštevanju določil, ki veljajo za sveto mašo.

Rožni venec Božjega usmiljenja

Moli se na navadni rožni venec

Na prvih treh jagodah: Oče naš..., Zdrava, Marija..., Verujem v Boga...,

Pri vseh petih desetkah molimo:

a) Pri jagodah očenaša:

Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta (1-krat).

 

b) Pri jagodah zdravihmarij:

Po njegovem prebridkem trpljenju – usmili se nas in vsega sveta (10-krat).

Na koncu zadnje desetke: Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni – usmili se nas in vsega sveta (3- krat).

 

Molitve v uri usmiljenja

Molitev ob uri usmiljenja se nanaša na tretjo uro popoldne, biti mora osredinjena na Jezusa, v prošnjah pa se je treba sklicevati na vrednost in zasluge njegovega bridkega trpljenja.

 Kri in voda, ki izviraš iz Jezusovega Srca kot studenec usmiljenja za nas - vate zaupam.

 

  Vzkliki Božjemu usmiljenju

Božje usmiljenje, ki izviraš iz Očetovega naročja - vate zaupam.

Božje usmiljenje, največja Božja lastnost - vate zaupam.

Božje usmiljenje, nepojmljiva skrivnost - vate zaupam.

Božje usmiljenje, vrelec, ki izviraš iz skrivnosti presvete Trojice - vate zaupam.

Božje usmiljenje, nedoumljivo vsakršnemu, tako angelskemu kakor človeškemu razumu - vate zaupam.

Božje usmiljenje, iz katerega izvira vsakršno življenje in sreča - vate zaupam.

Božje usmiljenje, višje od nebes - vate zaupam..

Božje usmiljenje, vir čudežev in skrivnosti - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki objemaš vse vesolje - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki si prišlo na svet v osebi učlovečene Besede - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki si priteklo iz odprte rane Jezusovega Srca - vate zaupam..

Božje usmiljenje, ki si za nas vsebovano v Jezusovem Srcu, posebej za grešnike - vate zaupam.

Božje usmiljenje, nedoumljivo v ustanovitvi svete Evharistije - vate zaupam.

Božje usmiljenje, v ustanovitvi svete Cerkve - vate zaupam.

Božje usmiljenje, v zakramentu svetega krsta - vate zaupam.

Božje usmiljenje, v našem opravičenju po Jezusu Kristusu - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nas spremljaš skozi vse naše življenje - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nas posebej objemaš v smrtni uri - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nam podarjaš večno življenje - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nas spremljaš v vsakem trenutku našega življenja  - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nas varuješ pred peklenskim ognjem - vate zaupam.

Božje usmiljenje, v spreobrnjenju najtrdovratnejših grešnikov - vate zaupam.

Božje usmiljenje, začudenje za angele, nepojmljivo za svetnike - vate zaupam.

Božje usmiljenje, nedoumljivo v vseh Božjih skrivnostih - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nas dvigaš iz vsake naše revščine - vate zaupam.

Božje usmiljenje, vir naše sreče in veselja - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki nas kličeš iz niča v bivanje - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki zaobjemaš vsa dela svojih rok - vate zaupam.

Božje usmiljenje, krona vsega, kar je in kar bo - vate zaupam.

Božje usmiljenje, v katero smo vsi potopljeni - vate zaupam.

Božje usmiljenje, osrečujoča tolažba za potrta srca - vate zaupam.

Božje usmiljenje, edino upanje obupanih duš - vate zaupam.

Božje usmiljenje, počitek src, spokojnost sredi nemira - vate zaupam.

Božje usmiljenje, radost in zanos svetih duš - vate zaupam.

Božje usmiljenje, ki prebujaš upanje proti upanju - vate zaupam.

 

V.: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen za jezo, poln dobrote.

O.: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.

 

Molimo...  Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih trenutkih ne bomo obupavali in ne izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem izročili tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo.

Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.

vir: https://www.zakonci.net/molitve/rozni-venec-bozjega-usmiljenja-/

 

OBHAJANJE VELIKONOČNIH PRAZNIKOV PRI SV. TROJICI

Dragi župljani, po sklepu slovenskih škofov bomo letos velikonočne praznike obhajali doma, kot družinske Cerkve. Lahko bi rekli, da tako kot Cerkev pred 2000 leti, ko so se »vsi verniki družili in imeli vse skupno,.. se dan za dnem zbirali,.. lomili kruh po domovih ter uživali hrano z veselim in preprostim srcem.«(Apd 2, 44 -46).

Kljub vsemu pa bomo z našimi škofi in med seboj povezani preko sodobnih medijev. Povabljeni, da bogoslužje in obrede velikega tedna spremljate preko medijev (radia, TV ali preko facebooka iz naše samostanske kapele).

 

CVETNO NEDELJO, VELIKI TEDEN IN VELIKONOČNO TRIDNEVJE bomo patri obhajali v samostanski kapeli iz katere bomo imeli prenos na facebooku.

 

CVETNA NEDELJA, 5.4.2020

Ob 10.00 maša z blagoslovom zelenja in butaric 

 

VELIKI ČETRTEK, 9.4.2020

Ob 19.00 bo sv. maša velikega četrtka,

(spomin postavitve svete evharistije, mašniškega posvečenja in postavitve zapovedi medsebojne ljubezni). Sledilo bo češčenje Najsvetejšega zakramenta. Povabljeni, da se povežemo v molitvi.

 

VELIKI PETEK – STROGI POST, 10.4.2020

Edini dan v letu, ko ni sv. maše, ker je ta dan Jezus opravil enkratno krvavo daritev na križu.

Ob 15.00 pobožnost križevega pota,

ob 19.00 obredi velikega petka.

 

VELIKA SOBOTA, 11.4.2020

Ob 19.00 velikonočna vigilija  (slavje luči, božja beseda, obnovitev krstnih obljub, evharistija). Pripravite svečke, za dejavno sodelovanje.

 

VELIKA NOČ, 12.4.2020

Ob 8.00 bodo zvonovi zvonili in vas vabili, da se zberete na velikonočni zajtrk in zmolite naslednjo molitev:

 

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.

Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen

 

Ob 10.00 bo v samostanski kapeli sveta maša. Povabljeni, da jo spremljate preko Facebooka ali na TV SLO 2 prenos iz Mariborske stolnice.

 

Izredna navodila slovenskih škofov za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19: odpoved svetih maš do preklica

 12.3.2020  SŠKZdravje   

Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

 

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja. 

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.

b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.

c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).

          č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

 

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas. 

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži. 

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti. 

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda. 

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. 

 

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

Msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof metropolit in podpredsednik SŠK

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

Msgr. dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof

Msgr. Andrej Glavan, novomeški škof

Gospod Rok Metličar, škofijski upravitelj Škofije Celje

 

7 ALARMOV, KI OPOZARJAJO, DA VAJINA INTIMA UMIRA

Ko začnete opažati alarme, ki kažejo, da vajina intima umira, je gotovo – takrat skupaj z njo umira tudi vajin odnos.

kriza v intimnosti

Ali kot par rasteta? Tako kot kjerkoli drugje je tudi v odnosu pomembno, da napredujemo. Če ne rastemo, umiramo. To velja za vsak vidik odnosa, vključno z vajino intimnostjo. Obstajajo opozorilni znaki, ki svarijo, da je nekaj narobe. Modri pari so pozorni nanje in ukrepajo, ko jih opazijo.

1. UPAD (NE-INTIMNIH) DOTIKOV

Čeprav pri besedi intima najprej pomislimo na spalnico, se prvi znaki umiranja kažejo izven nje. Dotik je eno najvidnejših znakov, da je par medsebojno intimno povezan.

Držanje za roke, objem, božanje po laseh, poljub na čelo … Vse to so dotiki, ki jih par potrebuje. Izogibanje tovrstnih dotikov, pa četudi na nezavedni ravni, je prvi znak, da svetijo rdeče luči.

2. IZOGIBANJE OČESNEMU STIKU

Eden od pokazateljev, da si nekdo želi romantičnega odnosa z drugim, je dolgotrajen stik z očmi. Če nas nekdo ne privlači, pogled hitro umaknemo, ko pa nam je nekdo všeč, je naš očesni stik z njim mnogo daljši.

To smo zelo dobro vedeli v času, ko smo si dvorili. A ta pogled z leti ne sme ugasniti. Pari, ki so zelo povezani, bodo samo z očmi ugotovili, kaj misli zakonec. A imajo za seboj kar nekaj let vaje zrenja. Ko se začnete izogibati očem svojega zakonca ali ga ne želite pogledati, je to znak, da je nekaj hudo narobe.

Vzemita si dnevno par minut in si drug drugemu preprosto zrita v oči. Vajina povezanost bo rastla.

3. POMANJKANJE IGRIVOSTI, SPROŠČENOSTI

Vam je v družbi svojega zakonca prijetno? Se še znata pošaliti ali pa je vse samo še skrb? Zdravi pari se radi družijo. Skupaj se smejijo, šalijo, iščejo lepe stvari in skušajo iz težkih trenutkov potegniti nekaj uporabnega. Vsi vemo, da nam vsakodnevna rutina povzroča skrbi. A medtem ko izgubljamo sproščenost v odnosu, jo toliko bolj izgubljamo v intimi.

Poglejte, kdaj ste si nazadnje vzeli čas samo za vaju. Če je tega že dolgo, si ga le privoščite. In opazili boste razliko.

4. KO JE SPOLNI ODNOS SAMO ŠE DODATNA NALOGA

Dober spolni odnos je vedno takšen, da zakonca približa, ju naredi bolj povezana in intimna. Zato mora imeti dejanje samo tudi večjo razsežnost – duhovno in čustveno.

Ko spolni odnos ne predstavlja več tudi duhovne in čustvene komponente, ampak je zgolj telesni akt, pomeni, da smo se nekje na poti oddaljili. Čeprav se bosta vajini telesi dotikali, ne bosta povezana. Seveda nas ne more povezati čisto vsak spolni odnos, pa vendar, če vas v daljšem obodbju ne poveže nobeden, so vajine težave precejšnje.

Vzemita si čas in se pogovorita o vajinem spolnem življenju. Naj spolni odnosi ne bodo obveza, ampak trenutki, ki vaju trdneje povežejo in naredijo polne.

5. RAZMIŠLJATI ZGOLJ »O SEBI« IN NE VEČ »O NAMA«

Ko je par intimno zelo povezan, vsak izmed njiju razmišlja o skupnih stvareh, o njima. Skupne so sanje, skupna hiša, skupni hobiji, skupne želje, skupna prihodnost … Če pada intima, zakonca začneta razmišljati vsak zase in o sebi. Iz skupnih načrtovanj preideta vsak v svoje načrte. Beseda midva je le redko uporabljena.

Če pri sebi opazimo takšno razmišljanje, se vprašajmo, če se še čutimo povezane z zakoncem? Čisto normalno je, da se občasno počutimo neslišane ali nesprejete. Ampak ko začnemo razmišljati v ednini namesto množini, se moramo »priklopiti« nazaj na zakonca, drugače bo najin odnos prej ali slej ugasnil.

6. VAJIN POGOVOR TEČE LE OKOLI OBVEZNOSTI

Ključna sestavina zakona je sodelovanje. Moj zakonec ni samo moj ljubimec, ampak tudi življenjski sopotnik in sodelavec. Ker sva »v poslu« skupaj, bo veliko pogovorov na temo obveznosti: kdo bo peljal otroke, kdo bo plačal račune, kdo odnesel smeti …

Kljub temu da se moramo na dnevni ravni seveda vse to dogovoriti, bodimo pozorni, da naš pogovor ni usmerjen zgolj na obveznosti. Ko vajin pogovor izgubi vsebino o vajinem notranjem svetu (sanjah, idejah, vzgibih, željah ipd.), to pomeni rdeč alarm.

7. ISKANJE NASVETOV PRI DRUGIH, NE PRI ZAKONCU

Ko se nam zgodijo dobre ali slabe stvari, jih želimo deliti z drugimi. To je položeno v naravo človeka, ki je družabno bitje. V zdravih odnosih si par dobre in slabe stvari deli med seboj, preden bi to povedal prijatelju, sodelavcu ali svoji sestri.

Povezana zakonca si želita vse deliti najprej drug z drugim. Ko ugotovimo, da je namesto našega zakonca naša prva misel za deljenje nekdo drug, bodimo pozorni, saj alarmi utripajo.

VSI ALARMI SO LAHKO TUDI SPODBUDA

Prizadevajmo si, da alarmi ne bodo v nas prebudili strah, ampak zavedanje, da se za vsakim dobrim zakonom skriva kar nekaj (trdega) dela.

Če bomo alarme prepoznali in ukrepali, bo to v naš odnos prineslo izboljšave. Pojdimo korak za korakom. Najprej popravimo eno stvar, nato nadaljujmo z drugo. In gotovo bo naš trud imel dober vpliv na odnos in intimo s sozakoncem.

Vir: kevinathompson.com

Prevod in priredba: Eva Strajnar

Foto: therapy-121.com

VIR: ISKRENI.NET          PETEK, 02 FEBRUAR 2018 05:01  

 

5 PRAVIL KOMUNICIRANJA, KI LAHKO REŠIJO ZAKON

On vpraša: »Kaj je za večerjo?« Ona sliši: »Ne morem verjeti, da nisi pripravila večerje.« Ona vpraša: »Kdaj prideš domov?« On sliši: »Kje se obiraš, spet te ni doma, ko te potrebujem.«Couple-not-communicating

Komunikacija je ena izmed najpomembnejših spretnosti v zakonu. Za srečen zakon je pomembno, da zakonca plujeta v isto smer, se medsebojno dopolnjujeta in si pomagata. Pa vendar v zakonu prihaja do prepirov in kdajpakdaj pravih bitk. A pravilo je kruto, a resnično – če izgubi eden, izgubita oba. Odnos je lahko lep le, če se v njem počutita dobro in sprejeto oba.

KOMUNIKACIJE V ZAKONU SE DA NAUČITI

Komunikacija torej igra eno ključnih veščin, ki omogoča, da zakonca dobro sodelujeta, si prihajata naproti, se podpirata, ali pa se preko nje oddaljujeta, zadajata udarce in se globoko ranita.

A ob tem ne pozabimo vesele novice - komunikacija je veščina, ki se je da priučiti. Nekaj osnovnih pravil nam omogoča, da v odnosu do sozakonca uberemo pravi način, ki spodbuja povezanost in ljubezen.

1. PRAVILO PRVEGA ODGOVORA: POTEK SPORA NI ODVISEN OD OSEBE, KI GA SPROŽI, AMPAK OD TISTEGA, KI ODGOVORI

»Saj je on začel,« nam pogosto odzvanja v glavi in mislimo, da je to dovolj dober razlog, da začnemo prepir. Morda imate prav. Pa vendar je začetek prepira vedno pogojen z dvojino, en sam se ne more kregati. Zato prepir vedno spodbudi tisti, ki odgovori – slaba volja žene ne pomeni, da bom slabe volje še jaz; ravno takrat moram biti namesto nje tisti, ki ob njenem »izbruhu« postavi stvari na pravo mesto.

Vsak zakonec je povabljen, da sprejme slab komentar, reakcijo ali jezo in ga preusmeri. Če se ravnamo po tem principu, vez med zakoncema raste in medsebojno čutita pomoč in razumevanje, ko imata slab dan ali slab trenutek.

2. PRAVILO DOTIKA: TEŽKO JE BITI JEZEN NA NEKOGA, KI SE VAS DOTIKA

To je težko izpeljati, ko se je prepir že začel. Primernejši čas za vpeljavo tega pravila je medtem, ko se pripravljata na pogovor, ko se usedeta in vesta, da bosta mogla rešiti določeno težavo, ki morda vodi v spor.

Sami najbolje veste, katere so te »šibke točke« v vajinem zakonu. Kaj so tisti sprožilci, ki vaju pogosto pripeljejo do spora. Takrat je zelo primerno, da se zakonca usedeta drug poleg drugega in se dotikata – bodisi je to držanje za roke, preplet nog … Opazila bosta, da ko se bo začel pogovor odvijati v nevarno smer, navadno drug drugega nevede izpustita; težko se je kregati z nekom, ki se vas nežno dotika. Ko to opazita, bosta morala pri sebi narediti odločitev – ali se bosta skregala ali pa bosta umirila pogovor in ostala povezana.

3. PRAVILO PRIMERNEGA ČASA: USPEH POGOVORA JE BOLJŠI, ČE SKRBNO IZBEREMO PRIMEREN ČAS

Skrbno izbran čas pogovora je velikega pomena.

Ko nas nekaj muči, je skušnjava, da bi to rešili hitro, velika. A zelo pomembno je, da se zavemo, da je skrbno izbran čas pogovora velikega pomena. Na primer: mož in žena se okoli 23.00 odpravljata spat, ko mož v postelji ženi nenadoma reče: »Kaj misliš, da naj storiva z Jakobom in njegovo šolo, res mu kaže slabo?« Vprašanje, ki je sicer na mestu in o katerem bi se žena neznansko rada pogovorila, a tri, štiri ure pred tem. Zdaj pa je pripravljena na spanje in ne na dolgo debato. Ne razčiščujmo, ko smo utrujeni ali napeti. Izbor časa je pomemben, saj zapelje pogovor v pravo ali pa napačno smer.

4. PRAVILO ZRCALA: RAZUMEVANJE SOZAKONCA SE LAHKO IZBOLJŠA SKOZI POGOVOR

Se vam kdaj zgodi, da sozakoncu nekaj poveste, pa on sliši popolnoma drugače, kot ste to mislili sami? To lahko pripelje v nerazumevanje in prepir. Zato je dober način, ko nismo točno prepričani, kaj misli naš sozakonec, da preprosto pogledamo v zrcalo - ko pove nekaj pomembnega, ponovimo za njim: »Če te prav razumem, si rekel, da …« ali: »Ali si mislil …« Potem s svojimi besedami obnovite, kaj ste slišali od zakonca, kako ste ga razumeli. Za tem nastopi najpomembnejši del – zakoncu pustite, da vas popravi, da pove, kaj je dejansko mislil, da razloži svoje besede.

 

Smisel zrcala ni, da ima nekdo prav in drugi narobe. Tudi ni, da bi se morali zagovarjati za svoja stališča. Smisel zrcala je, da sozakonca slišiš pravilno, tako kot on dejansko želi, ne pa preko svoje interpretacije.

5. PRAVILO MOLITVE: USPEH KOMUNIKACIJE JE BOLJ VERJETEN, ČE V NAJINO SREDO POVABIVA BOGA

To pravilo ni zapleteno, a zahteva posebno pozornost. Tako hitro živimo, da smo pozabili na učinke molitve. Ne glede na to, kakšna je tema vajinega pogovora, kolikšne so vajine težave, noben scenarij ne izključuje molitve. Prej ali slej v naši komunikaciji pride do prepira – ampak kot bi rekel R.A Torrey: Razlog, da mnogi izgubijo bitko, je, da čakajo, da se bitka začne. Razlog, da mnogi uspejo, pa je, da so bitko izbojevali na kolenih, davno predno se je začela.

Skupna molitev izboljša odnos. Ena večjih težav zakoncev, ki začnejo moliti skupaj, je nerodnost. Niso navajeni moliti skupaj in zato vse izpade neposrečeno in zoprno. Zato začnimo preprosto – pokrižajta drug drugega pred odhodom, pred spanjem se zahvalita drug za drugega, začnita dnevno moliti kratko molitev po obrazcih … Po nekaj tednih bosta opazila občutno razliko v vajini komunikaciji in v vajinem odnosu.

VIR: ISKRENI.NET

Povzeto po: familylife.com

 

SVINČNIK ZANJ - POLETNI TABORI 2017

"SVINČNIK ZANJ" 

so nosili naslov letošnji poletni tabori, ki so se dogajali v okviru 

minoritskega samostana in doma duhovnih vaj Svete Trojice v Halozah in bili posvečeni Materi Tereziji. 

Z naslednjima dvema mislima, bi lahko zaobjeli njeno življenje.

1.   »Sem majhen svinčnik v rokah Boga, ki piše ljubezensko pismo svetu.«

2.      Nekoč ji je Jezus spregovoril: »Pošiljam te v temačno bedo revežev. Pojdi tja in bodi moja luč.«

PUSTOLOVSKI TABOR smo oblikovali s pomočjo ptujskih skavtov 1. in 2. pa z animatorji doma duhovnih vaj. 

Naj spregovorijo FOTOGRAFIJE.